Правила и условия

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
Моля прочетете подробно описаните по-долу правила и условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с MegaComp.bg / „Мегакомп 2018” ЕООД /, Булстат 205162944, седалище гр. Пловдив, ул. „Битоля“24Б, тел: 0887834699, МОЛ: Момчил Добрински/ и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

1. ДЕФИНИЦИИ
„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава стоки чрез електронния магазин MegaComp.bg / „Мегакомп 2018” ЕООД /. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e лицето, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът MegaComp.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока. MegaComp.bg e собственост на „Мегакомп 2018” ЕООД, ЕИК 205162944.

„Мегакомп 2018” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„САЙТ“ – означава уебсайтът на адрес www.megacomp.bg

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” – когато, не е окончателно потвърдена по телефон.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес или офис и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

“БРОШУРА” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат до електронната поща на Потребител.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Национална агенция за приходите:
ТД на НАП София,
Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,
тел.: 02/ 9859 3821
Уеб сайт: www.nap.bg

Комисия за защита на конкуренцията,
Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18
тел: 02/9356 113 Факс: 02 980 73 15
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

2. РЕГИСТРАЦИЯ
Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Вашите данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретна поръчка.
В случай, че желае да се регистрира, Потребителя следва да въведе електронната си поща и парола за отдалечен достъп, чрез регистрация по електронен път в сайта на Продавача. При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителя своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Потребителя с извършването на определени покупки или допълнителни действия

3. ЦЕНИ
Всички представени на сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като MegaComp.bg си запазва правото, без предупреждение да ги променя по всяко време. Цената за доставка е посочена отделно, ако дължите такава.

 
4. ПОРЪЧКИ
Поръчки могат да правят само Потребители, приели Общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляр за поръчка. За индивидуални поръчки на стоки, които не се поддържат на склад, се изисква минимално авансово плащане от 20% от стойността на поръчката или заплащане на цялата поръчка.

Цената на поръчаната стока от онлайн магазина може да бъде заплатена чрез:
Наложен платеж
Банков превод
Чрез https://www.paypal.com/bg

При доставка с плащане чрез „Наложен платеж“, Купувачът получава от Куриер фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума. Купувачът предава на Куриера цялата дължима сума.
При доставка с плащане чрез „Банков превод“, Купувачът заплаща цялата дължима сума, като таксите за превод на банката са споделени.
При доставка с плащане чрез „www.paypal.com“, Купувачът се съгласява с условията на PayPal, като заплаща цялата сума от поръчката, както и таксите за превод.

5. ДОГОВОР
Договорът за продажба от разстояние между „Мегакомп 2018” ЕООД и Купувача се счита за сключен след потвърждаване на поръчка от страна на MegaComp.bg /„Мегакомп 2018” ЕООД /.
- Продавача се задължава да достави и да прехвърли собствеността на поръчаните стоки на Потребителя.
- Продавача доставя заявените от Клиента стоки в сроковете, определени от настоящите общи условия.
- Купувача заплаща на Продавача цената на доставените стоки в срок и начин съгласно настоящите общи условия.

6. ДОСТАВКА
Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от Потребителя адрес за доставка (или до поискване от офис на куриерската фирма). Потребителя поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката и да плати направените транспортни разходи на куриерската фирма/ако има такива.
Потребителя е задължен при получаване на пратката, в присъствието на куриера, да провери за счупвания и други повреди причинени от транспорта! Доставката е безплатна за стоки със стойност над 100 лв. за град Пловдив и над 200 лв. за всички останали населени места, изпратени до посочен от Потребителя офис на куриерска фирма ЕКОНТ или СПИДИ. Ако Потребителят предпочита друга куриерска фирма или доставка до посочен адрес, тогава разходите по доставка са за негова сметка.
За стоки с цена под 100 лв. за гр. Пловдив и под 200 лв. за останалите населени места, доставката се заплаща от Клиента. Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок от 24 часа от момента на изпращането. Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 1-3 работни дни. Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на пратката, товарителница и заявка на куриер. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. Посочените срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, освен при поръчки с „Наложен платеж“. MegaComp.bg не носи отговорност за изпратена в срок стока и непотърсена при куриера.

7. ПРЕГЛЕД НА СТОКА. РЕКЛАМАЦИИ
При получаването на стоката , Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на придружаващи аксесоари или документи, незабавно да информира Продавачът. Рекламации се одобряват само в случай, в които има попълнен констативен протокол за щети в присъствието на куриера.
Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката е доставена с явни несъответствия. Рекламациите на закупени стоки чрез сайта www.megacomp.bg се извършват съгласно ЗЗП или съобразно условията на търговската гаранция. Куриерските разходи за връщане на дефектна или увредена стока са за сметка на Купувача.
При желание да упражните правото си на рекламация, моля да се свържете с нас:
тел. +359 32 580 988
тел. +359 887 834 699
гр. Пловдив 4015, р-н Западен, ул. Битоля No 24Б

8. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички стоки, които са предлагат и продават на сайта са със законова гаранция за съответствие на стоката с Договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по Чл.112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с Договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Орган за решаване на спорове по смисъла на Чл.181, ал.4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите https://kzp.bg/

Не се уважават рекламации за повреди, причинени от: лош транспорт; неправилно съхранение; небрежност; неправилна експлоатация /включително повредени гнезда, жакове, куплунги и др./; неизправност или големи колебания в електрическата мрежа; природни бедствия; замърсена среда; инсекти или разливане на течности; механично увреждане; изпускане; удар; използване на неоригинални адаптери, захранващи устройства и аксесоари; пряка слънчева светлина; висока влажност; вибрации; лошо охлаждане; опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.
Електронните устройства трябва да се инсталират в закрити помещения, без агресивни примеси на разстояние на минимум 20 см от стена и на 1 м от отоплителни уреди при температури, указани от производител, но не по-ниски от 10 С.
При TFT – LCD монитори при наличие на светли или тъмни пиксели гаранцията се уважава съгласно спецификациите на производителя. Матрицата се почиства само със суха кърпа или специални влажни кърпи за LCD.
Гаранцията се прекратява в следните случаи:
-При повреда вследствие на включване в неизправен или неправилно свързан контакт.
-Пломбирането на отделните възли е нарушено. Скъсана или разлепена гаранционна лепенка.
-Липса на заводски номера.
-Извършен ремонт от Потребителя или неоторизирано лице.
-При умишлено експериментиране с цел постигане на по-високи резултати ако изрично не е разрешено от производител, което води до дефектиране на продукта.
-Видимо обгорели компоненти, нарушена механична цялост или подбити ръбове на твърди дискове и др.
- Съществува несъответствие между данните в гаранционната карта и тези на върнатия продукт. При опити за подправяне на гаранционната карта, модела, серийния номер и пр.
-„Мегакомп 2018” ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие на форсмажорни обстоятелства / включително по кабелната мрежа, токови удари и др.
-„Мегакомп 2018” ЕООД не носи отговорност за използването на нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер /вкл. BIOS/; наличие на вируси.
Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.
-„Мегакомп 2018” ЕООД не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени 45 дни след уговорения срок и приключване на действията на сервиза по рекламацията на стоката, за което потребителя е бил уведомен.
След изтичане на гаранцията, фирмата поема следгаранционен сервиз за сметка на Потребителя.

 

9. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ
На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, Потребителят има право в срок от 14 дни от доставката, без да дължи обезщетение или неустойка/с изключение на разходи за връщане на стоката, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55 ) и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е задължен предварително да информира Търговеца, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума. Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване на върнатата стока, на адреса посочен за контакти в сайта:

До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и от счупване и/или повреждане по време на срока по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП. В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

При проява на фабричен дефект на стоката до 14 календарни дни от получаването й и при не нарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя сума за стоката, по реда на нейното постъпване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Констатация на фабричен дефект се извършва от сътрудник на Търговеца на място, посочен за контакти в Сайта и/или в оторизиран сервиз на съответната марка за България, в рамките на Първите 14 календарни дни от закупуването на стоката. След този срок и/или при нарушаване на търговския вид или опаковката, продуктът няма да бъде подменен или сумата да бъде възстановена и в сила влизат гаранционните условия на съответната марка. Всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя.

Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване.

10. УСЛОВИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
Закупен продукт може да бъде върнат само и единствено в пълна комплектация и всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост.
Връщане на закупен продукт може да се осъществи при липсата на следи от употреба, драскотини, удари, дефекти от неправилна експлоатация, както и всички случаи описани в Гаранционните условия при които отпада гаранционното обслужване.
Връщане на продукта е възможно само и единствено с оригиналните документи на стоката съпътстващи поръчката при самото получаване:
- Сертификат за гаранция
- Платежен документ, издадени от „Мегакомп 2018” ЕООД.
При липсващи аксесоари, сертификат за гаранция и нарушени условия, „Мегакомп 2018” ЕООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта или да приспадне сумата за възстановяване на нанесените щети на продукта. При такова решение, Потребителят се уведомява веднага след констатацията от сервиза на Доставчика;
Не могат да бъдат връщани продукти, които са част от една или повече от посочените по-долу ситуации:
а) Компютърни програми, операционни системи и игри, чиято оригинална опаковка е била нарушена или отстранена.
б) Принтери или мултифункционални устройства, на които консумативите са били разопаковани.
в) Продукти, на които е била сменена операционната система или други програми, които са присъствали при доставката на продукта.
г) Оборудване, защитено от пароли, въведени от потребителя или конфигурирани по поръчка за потребителски акаунти, което предотвратява привеждане на устройството към първоначалното си състояние от гледна точка на софтуер.
д) не се връщат продукти по специална поръчка на Потребителя, внесени и доставени съобразно неговите индивидуални изисквания, в това число сглобени компютърни конфигурации.

В случай че Потребител се възползва от правото си на връщане, Доставчикът се задължава:
а) - да му възстанови Стойността на поръчката посочена в законоустановения 14-дневен срок.
б) - да отложи възстановяването на плащанията до получаване на становище от оторизирания сервиза за наличие на условие за връщане на стоката.
Всички продукти се връщат само и единствено с попълнен и приет формуляр за право на отказ от продукт. Свали от ТУК.

11. ДРУГИ
MegaComp.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

MegaComp.bg може да актуализира периодично настоящите Общи условия, както и информацията и цените на предлаганите стоки. Задължение на Потребителя е да се запознае с актуалните общи условия за ползване на сайта. Промените на настоящите общи условия не засягат договорните отношения между Търговеца и Потребителя, възникнали преди промяната.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез email: office@megacomp.bg, чрез формата за въпроси и запитвания на сайта или на тел: 0887834699 в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

За неуредените условия в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.