Политика за поверителност

1. ОБХВАТ
Настоящата политика определя начина , по който MegaComp.BG събира, обработва и съхранява личните Ви данни на този сайт.

2. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
Сайтът е собственост на фирма „Мегакомп 2018“ ЕООД, ЕИК/ПИК: 205162944, със седалище: БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4015, р-н Западен, ул. БИТОЛЯ 24Б

Ние гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин.

3. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
3.1. Какви лични данни обработваме:
Информация за контакт.: Вашите три имена, Адрес, телефон, e-mail

3.2. За какво използваме личните Ви данни:
Личните Ви данни се използват от MegaComp.BG с цел да бъдат изпълнени Вашите поръчки.

- Използваме Вашите данни за да управляваме процеса на Онлайн пазаруване във MegaComp.BG, като обработваме Вашите поръчки и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблем с доставката на поръчаните стоки

- Използваме Вашите данни за да можем да Ви предоставим гаранционно обслужване на закупените от сайта стоки, както и да обработваме Вашите рекламации на продукти.

- Използваме Вашите данни, за да Ви държим информирани за новите стоки и услуги, които предлагаме, ако представляват интерес за Вас.

4. ДОСТЪП ДО ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Кой има достъп до предоставените от Вас лични данни: Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети лица. Данните, които се препращат на трети лица, се използват само с цел да бъде осъществена покупка и доставка на стоки от нас. Като трети лица се разбират наши контрагенти - куриерски фирми и финансови институции/банки/.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
MegaComp.BG съхранява личните Ви данни само, когато е необходимо да изпълни целта, за която сте ги предоставили. Съхранение на данните при онлайн пазаруване:

Срокът на съхранение е обвързан със законовият срок за счетоводните документи, които са издадени/фактура/, както и с гаранционният срок на стоките, които сте закупили.

Съхранение на данните при директен маркетинг.

Нашите специални оферти се изпращат само на потребители, които са поискали от MegaComp.BG да им изпраща такива оферти и са абонирани за нашият бюлетин. Можете да се откажете от получаването на тези оферти като кликнете върху линка Отпиши. Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.
Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последната година.
След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити в тези оферти и новини.
Ще пазим Вашите данни, докато не оттеглите съгласието си .

6. ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
MegaComp.BG предприема всички мерки за осигуряване на техническа и организационна безопасност с цел за защита на личните Ви данни от случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп. Само оторизирани служители имат право на достъп и обработване на предоставените от Вас данни.

7. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С оглед защита от неоторизиран достъп или разкриване на информация и поддържане точността на данните, MegaComp.BG използва SSL криптиране на информацията, която въвеждате в регистрационната форма така и във формата за поръчка, което гарантира че никой няма да може да открадне личните ви данни докато пазарувате в MegaComp.BG

8. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
- Право на достъп: Имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени.

-Право на преносимост: Когато MegaComp.BG обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

- Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

- Право на изтриване(правото да бъдеш забравен): Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от MegaComp.BG по всяко време, освен в следните ситуации:
имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена или имате неуреден дълг към MegaComp.BG, независимо от начина на плащане.

- Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на MegaComp.BG. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

- Право да възразите срещу директния маркетинг: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения. Можете да се откажете от директния маркетинг като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

- Право да подадете жалба: В случай, че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни, може да подадете жалба до компетентния надзорен орган Комисията за защита на личните данни.

9. КОНТАКТИ ПРИ ВЪПРОСИ
Може да се свържете с Длъжностното лице за защита на данните, ако имате някакви въпроси относно Вашите лични данни, или ако искате да упражните някои от Вашите права във тази връзка.

 

Данни за контакт:
Момчил Добрински,
тел.:0887 834 699
office@megacomp.bg

10. ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ.
MegaComp.bg си запазва правото да променя съдържанието на сайта и тази политика. Най-новата версия винаги е достъпна на нашият сайт.